Base Layer

project image

Title
BIOmagic mapy potencjałów produkcji biomasy na gruntach marginalnych 

Description
Geoportal opracowano w ramach projektu: Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BIOmagic), Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR 2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Do określenia potencjałów (teoretycznego, technicznego i ekonomicznego) gruntów marginalnych użyto wyznaczone przez Pudełko i inni [2018] nieużytkowane grunty orne klasy IVa, IVb, V i VI o znanym rozmieszczeniu przestrzennym i szczegółowości działki ewidencyjnej.

Potencjał teoretyczny - do określenia potencjału teoretycznego gruntów marginalnych założono, że klas IVa i IVb są odpowiedniejsze do wzrostu i plonowania wierzby Salix, a klasy V i VI przypisano Miscanthusowi.
Potencjał techniczny - do określenia potencjału technicznego gruntów marginalnych również założono, że klas IVa i IVb są odpowiedniejsze do wzrostu i plonowania wierzby Salix, a klasy V i VI przypisano Miscanthusowi, z tym, że posłużono się mapami częstotliwości występowania suszy w Polsce w latach 2010‐2019 i zastosowano do nich odpowiednie straty w plonach.
Potencjał ekonomiczny - Do określenia potencjału ekonomicznego marginalnych gruntów ornych klasy IVa, IVb, V i VI posłużono się plonowaniem i ceną zbytu dwóch upraw (żyta ozimego i ziemniaków). Dla klas IVa, IVb i V przyjęto ekwiwalent żyta ozimego, a dla klasy VI ekwiwalent ziemniaków.


Opis map Geoportalu "BIOmagic mapy potencjałów produkcji biomasy na gruntach marginalnych" 

Organization
IUNG PIB 

Website
http://www.uwm.edu.pl/cbeo/projekty/biomagic

Projection
EPSG:2180 

Extent
-175708, -76733, 1127232, 992844

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating