Base Layer

project image

Title
Analiza potencjału podaży biomasy z obszaru rybołówstwa na poziomie krajowym i regionalnym - włączenie w system monitoringu biomasy 

Description
Zadanie nr 4.0 Dotacji Celowej pt. „Analiza potencjału podaży biomasy z obszaru rybołówstwa na poziomie krajowym i regionalnym - włączenie w system monitoringu biomasy”, prowadzone jest jako kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 w ramach programu Dotacji Celowej MRiRW kierowanego do instytutów nadzorowanych.
Główne cele Systemu Monitoringu Biomasy to:
· Szacowanie zasobów biomasy pochodzenia rolniczego w Polsce;
· Analizy regionalizacji tych zasobów – w możliwie jak najbardziej szczegółowej skali przestrzennej;
· Badanie dynamiki zmian zasobów w czasie i przestrzeni;
· Udostępnianie wiedzy o zasobach biomasy.  

Projection
EPSG:2180 

Extent
171677.53130000000237487, 133223.71880000000237487, 861895.875, 775019.25

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Measures