Base Layer

project image

Title
Analiza potencjału podaży biomasy na poziomie krajowym i regionalnym  

Description
Zadanie nr 3.0 Dotacji Celowej realizowane przez IUNG-PIB, pt. „Analiza potencjału podaży biomasy na poziomie krajowym i regionalnym” - obejmowało opracowanie systemu monitoringu zasobów biomasy w oparciu o całościową analizę potencjału podaży biomasy rolniczej przy zastosowaniu szerokiej definicji biomasy sformułowanej przez KE, tj. biomasy przetwarzanej lub możliwej do przetwarzania na wszelkie cele: żywnościowe, pasze, bioprodukty przemysłowe, energię. Analizy dla biomasy rolniczej obejmowały:
· Produkcję roślinna: zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe, warzywa, owoce, pozostałe; możliwe bardziej szczegółowe podziały, o ile będzie to uzasadnione istotnością wyników oraz dostępnością danych;
· Produkcję zwierzęca - chów i hodowla poszczególnych zwierząt: bydło, trzoda chlewna, owce, drób, pozostałe; możliwe bardziej szczegółowe podziały, o ile będzie to uzasadnione istotnością wyników oraz dostępnością danych;
· Przemysł rolno-spożywczy: przetwórstwo produktów z ww. produkcji rolniczej; odwzorowanie podziałów – szczegółowość analizy uzależniona będzie od dostępności danych, w tym głównie pochodzących z BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami)
Geoportal Dotacji Celowej 3.0 to narzędzie prezentacji wyników w postaci graficznej i tabelarycznej (przeglądarka), z możliwością ustalania dostępu (treści dla niezalogowanych i zalogowanych użytkowników).  

Projection
EPSG:2180 

Extent
66351.3243645666516386, 117178.83943558414466679, 967221.98264443431980908, 791064.03358057141304016

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Measures