Base Layer

project image

Title
DC 2.0 Ochrona gleb użytkowanych rolniczo 

Description

OPIS ZADANIA

Mapy potencjału do zwiększania zasobów węgla w glebach mineralnych na gruntach użytkowanych rolniczo. W tym celu wykonane zostały mapy dwóch scenariuszy zgodnie z metodą przyjętą przez Padariana i in. (2022):
1) Scenariusz racjonalny (zrównoważony)

Obliczenie 75 kwartyla dla wartości zasobów węgla organicznego na 2021 rok w podziale na kategorie agronomiczne gleb. Obliczenie możliwości zwiększenia zasobów węgla organicznego według wzoru:

TOCpot = TOC75% - TOCz

gdzie TOCz – aktualna wartość zasobów węgla organicznego, TOC75% – średnia wartość zasobów węgla organicznego w 75 kwartylu danej kategorii agronomicznej, TOCpot możliwości zwiększenia zasobów węgla organicznego w danej kategorii agronomicznej

2) Scenariusz maksymalnych możliwości zwiększenia zasobów węgla

Obliczenie 90 kwartyla dla wartości zasobów węgla organicznego na 2021 rok w podziale na kategorie agronomiczne gleb. Obliczenie możliwości zwiększenia zasobów węgla organicznego według wzoru:

TOCpot = TOC90% - TOCz

gdzie TOCz – aktualna wartość zasobów węgla organicznego, TOC90%– średnia wartość zasobów węgla organicznego w 90 kwartylu danej kategorii agronomicznej, TOCpot możliwości zwiększenia zasobów węgla organicznego w danej kategorii agronomicznej.
 

Organization
IUNG-PIB 

Website
https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2022/#lista

Projection
EPSG:2180 

Extent
66941.82499999999708962, 117178.8393999999971129, 966631.48210000002291054, 791064.03359999996609986

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Measures