UWAGA   
Jeżeli wybrany projekt mapowy nie wyświetla się poprawnie prosimy o zmianę przeglądarki internetowej (np. Google Chrome) lub wykorzystanie skrótu klawiszowego „Ctrl + Shift + r”.  
Jeżeli po zastosowaniu wyżej wymienionych metod problem z wyświetlaniem projektów mapowych ciągle istnieje prosimy o kontakt pod adresem biogospodarka@iung.pulawy.pl

NOTE   
If the selected map does not display correctly, please change your Internet browser (e.g. Google Chrome) or use the keyboard shortcut "Ctrl + Shift + r".  
If the problem with displaying maps still exists after using the above methods, please contact us at biogospodarka@iung.pulawy.pl

 

Dotacja Celowa 2.0

Dotacja celowa 3.0

Dotacja Celowa 4.0 2022

GAMS model

Repozytorium publiczne IUNG