Legend

  Base Layer

project image

Title
Analiza potencjału podaży biomasy na poziomie krajowym i regionalnym  

Description
Przestrzenne rozmieszczenie nadwyżek słomy, siana i produktów ubocznych z produkcji zwierzęcej (nawozów naturalnych), które mogą być przeznaczone na cele pozarolnicze, w tym jako biomasa na potrzeby biogospodarki.
Mapy nadwyżek analizowanej biomasy, zgeneralizowane dla jednostek administracyjnych gmin.  

Projection
EPSG:2180 

Extent
83415.4885371588752605, 117178.83943571505369619, 950157.81847532768733799, 791064.03358056792058051

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Selection 

 Locating 

 Geolocation 

 Measures


Scale
Mouse position